PRIVACY & COOKIES BELEID Versie van 21 mei 2018

In deze privacy en cookie verklaring geven wij aan hoe BoekJeBandje omgaat met de gegevens die u aan ons verstrekt. BoekJeBandje is een handelsnaam van Plus2db. Onze gegevens zijn:

Plus2db
Zuivelweg 3
8536VK Oosterzee

Deze versie van ons privacy en cookie beleid hebben wij aangepast ten einde de wet op de privacy, ook wel de AVG genoemd, te hanteren.

BoekJeBandje vindt jou privacy belangrijk (net als wij de onze) en behandeld daarom alle gegevens die zij ontvangt als vertrouwelijk en zal nooit en te nimmer gedeeld worden met anderen tenzij dit benodigd is om een opdracht te verwerken, aan te nemen dan wel uit te voeren. Ook voor de nieuwe wetgeving van 25-05-2018 deden wij dit al.
 
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website www.boekjebandje.nl en www.boekjebandje.frl omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst. BoekJeBandje respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
 
Persoonsgegevens
BoekJeBandje verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites  

Privacy
Met gegevens die verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende reden:

• Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
• Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden;
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures;
• Om je te kunnen bellen;
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld offertes en facturen te sturen of om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via info@boekjebandje.nl
 
Voor gebruikers onder 16 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BoekJeBandje zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
BoekJeBandje gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals emailadressen en namen om. Wij geven/verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen.
 
Cookies etc.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. BoekJeBandje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken deze cookies enerzijds voor technische doeleinden en daarmee te zorgen dat de website naar behoren werkt en om hiermee onze website optimaliseren.
Anderzijds plaatsen we cookies die jouw online gedrag registeren zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Analytics cookies
Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 
Social media cookies
Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen, bevat vaak cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig Internetten.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boekjebandje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. BoekJeBandje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.
 
Bescherming
BoekJeBandje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boekjebandje.nl.

versie 21-05-2018

LinkedIn
Share
YouTube
YouTube
Pinterest
Instagram